fyqt.net
当前位置:首页 >> rsi底背离公式 >>

rsi底背离公式

T1:=ref(c,2)=rer(rsi.rsi1,2); T3:=c

天数:=BARSLAST(REF(CROSS(RSI.RSI1,REF(RSI.RSI1,1)),1)); AA:=CROSS(RSI.RSI1,REF(RSI.RSI1,1)) AND RSI.RSI1REF(RSI.RSI1,天数+2); BB:=REF(C,1)

LC:=REF(CLOSE,1); RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),6,1)*100; RSI2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),12,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),12,1)*100; RSI3:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),24,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),24,1)*100; A3:=BARSLAST(REF(CROSS(RSI1,RSI...

RSI顶背离公式VAR2:=REF(VAR1,1) AND CLOSE=REF(CLOSE,2); VAR3:=REF(VAR2,1) AND CLOSE>=REF(CLOSE,1) AND CLOSE=REF(CLOSE,1) AND CLOSE=REF(CLOSE,1) AND CLOSE=REF(CLOSE,1) AND CLOSE=REF(CLOSE,1) AND CLOSE0,H+0.16,'★M'),COLOR00FF00;{M...

给你把公式改了一下,用“二次金”或“底背离”大于0选股就可以了。 DIFF:EMA(DCLOSE,12)-EMA(CLOSE,26),COLORBLUE,LINETHICK1.5; DEA:EMA(DIFF,9),COLORYELLOW,LINETHICK1.5; MACD:(DIFF-DEA)*2,COLORSTICK; 低位金:=CROSS(DIFF,DEA) AND DIFF=0));...

公式: A:="RSI.RSI1#60MIN"; B:=L=LLV(A,60) AND A>=REF(A,1); XG:B AND D; 不懂Q我!

公式如下: N:=60; K值:="KDJ.K"; DD:=C=LLV(C,N); DDSJ:=BARSLAST(REF(DD,1)); DDGJ:=REF(CLOSE,DDSJ+1)>CLOSE; KDZB:=REF(K值,DDSJ+1)

MACD称为指数平滑移动平均线,是从双指数移动平均线发展而来的,由快的指数移动平均线(EMA)减去慢的指数移动平均线,MACD的意义和双移动平均线基本相同,但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD从正数转向负数,是卖的信...

当股价突破前一个波峰(谷)而创出新高(低)时,技术指标的曲线并没有突破前一个波峰(谷)创出新高(低)位,这就是所谓的指标背离。RSI与股价走势背离现象是分析的核心,当股价突破前一个波峰而创出新高时,RSI曲线并没有突破前一个波峰创出新高位。...

LC:=REF(CLOSE,1); RSI1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),6,1)*100; RSI2:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),12,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),12,1)*100; A3:=BARSLAST(REF(CROSS(RSI1,RSI2),1)); B3:REF(C,A3+1)>C AND REF(RSI1,A3+1)0,0.4,'R底'),CO...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fyqt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com