fyqt.net
当前位置:首页 >> log2为底3为对数乘log3为以底2为对数= >>

log2为底3为对数乘log3为以底2为对数=

loga底b×logb底a=1是书上换底公式的结论,log以2为底3的对数乘以log以3为底2的对数等于1

log(2) 3 = 1.5849625007211561814537389439478

log以2为底1/25的对数乘log以3为底数1/8的对数乘log以5为底数1/9的对数=-log2(25) * log3(8) * log5(9)=-2log2(5) * 3log3(2) * 2log5(3)=-12*(lg5/lg2)(lg2/lg3)(lg3/lg5)=-12

不能等于,因为没有这样的性质,只有加号时有这样的性质

log2 6*log3 6-(log2 3 +log3 2) =log2 6*log3 6-log2 3-log3 2 =log2(3x2)*log3 (3x2)-log2 3-log3 2 =(log2 3+log2 2)(log3 3+log3 2)-log2 3-log 3 2 =(log2 3+1)(log3 2+1)-log2 3-log 3 2 =log23*log32+log3 2+log 23+1-log2 3-log 32 =log...

无法正常回答

计算器上没有对数直接计算,通常LOG代表常用对数LG。 可以用变通法:换底公式 Log2(3)=Ln3/Ln2 或者 Log2(3)=Lg3/Lg2 用计算器计算就按:3、log、÷、2、log、=

换成以10为底 =(log 9/log 8)/(log 3/log 2) = (log 9 · log 2) / (log 8 · log 3) = (2log3 · log 2) / (3log 2 · log 3) = 2/3

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fyqt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com