fyqt.net
当前位置:首页 >> log2 36%2log2 >>

log2 36%2log2

log2(36)-2log2(3)=log2(36)-log2(3^2) =log2(36)-log2(9) =log2(36/9) =log2(4) =log2(2^2) =2log2(2) =2

log36=log4+log9=2+2log3

log38-2log36=3log32-2(log32+1)=log32-2,∵a=log32,∴log32-2=a-2.即log38-2log36=a-2.故答案为:a-2.

换底公式:loga b=(logc b)/(logc a) 所以log2 36=(log6 36)/(log6 2) log3 36=(log6 36)/(log6 3)

运用换底公式 log36 45=log a 45/log a 36 (a代表随意一个底数)

(1)原式=lg(22×3)lg3612+log2219=lg12lg12+19=20.(2)原式=(23)23.(102)?12?(2-2)-3?[(32)?4]?34=22×10?1×26×(32)3=22+6?3×3310=4325.

log36 9+log6 12=log6^2 3^2+log6 12 =log6 3+log6 12 =log6 (3*12)=log6 6^2=2 无需换底公式,望采纳 谢谢

为方便 设log36 3=a 则 log36 36=log36 (2²*3²)=2log36 (2) + 2 log36 (3) 所以 log36 (2)=(1-2a)/2 (l0g36 3)^2+(2log36 2)×(log36 3根号2) =(l0g36 3)^2+(2log36 2)×(log36 3+log36 根号2) =a²+(1-2a)×[a*+(1/2)(1-2a)/2] =a...

(1)0.064?13?(?18)0+1634+0.2512=(0.43)?13?1+(24)34+(0.52)12=0.4?1?1+8+12=52?1+8+12=10;(2)log216+2log36-log312+log31=4+log336-log312+0=4+log33+0=4.

(1)解:原式=1-9+1+3=-4(2)解:a+bab=1a+1b=log62+log63=1

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fyqt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com