fyqt.net
当前位置:首页 >> log2 36%2log2 >>

log2 36%2log2

log2(36)-2log2(3)=log2(36)-log2(3^2) =log2(36)-log2(9) =log2(36/9) =log2(4) =log2(2^2) =2log2(2) =2

log36=log4+log9=2+2log3

您好是的。

换底公式:loga b=(logc b)/(logc a) 所以log2 36=(log6 36)/(log6 2) log3 36=(log6 36)/(log6 3)

用换底公式处理

log36(4))/(log18(6))+log^2 6(3) 原式=(log2(4)/log2(36))*(log2(18)/log2(6))+log^2 2(3))/log^2 2(6) =(2/2+2log2(3))*((1+2log2(3))/1+2log2(3))+log^2 2(3))/log^2 2(6) =((1+2log2(3)+log^2 2(3)))/log^2 2(6) =1

运用换底公式 log36 45=log a 45/log a 36 (a代表随意一个底数)

由对数的含义3n=2即n=log32,故log36+log38=log32×3+log323=n+1+3n=4n+1故答案为:4n+1

log3 8-2log3 6 = 3log3 2 - 2(log 3 3 + log 3 2) = 3log3 2 - 2(1 + log3 2) = log 3 2 - 2 = a - 2

由3a3?9a3=2,得3a3?32a3=3a=2,所以log32=a.则2log98-2log36=log38-2log3(2×3)=3log32-2log32-2=log32-2=a-2.故答案为a-2.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fyqt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com