fyqt.net
当前位置:首页 >> log2 +2log2 >>

log2 +2log2

log2(下标)6=log2(下标) (2X3) =log2(下标)2+log2(下标)3 =1+log2(下标)3 在word写好了下标 这里却显示不出,晕 ps:你应该看看书的前面,和例题。

log(3+2)+log(2-3) =log5+log(-1) log(-1): ????????

f(8)=f(√2^6)=log(2)√2=1/2 log(√2-1)(3+2√2)=log(√2-1)(√2+1)^2 =-2 (√2+1=1/(√2-1))

log2(x+1)

log2(360) =log2(4*9*2*5) =log2(4)+log2(9)+log2(2)+log2(5) =log2(2^2)+log2(3^2)+log2(2)+log2(5) =2+2log2(3)+1+log2(5) =3+2log2(3)+log2(5)

[log2]2+log2*log50+log25 =log2(log2+log50)+log25 =log2(log(2*50))+log25 =2log2+log25 =log2^2+log25 =log(4+25) =2 背公式loga+logb=logab,nloga=loga^n 可扩展

解:log(2)3×log(3)4 =log(2)3×log(2)4/log(2)3 =log(2)4 =log(2)2² =2log(2)2 =2

常用对数一般用 lgN 表示。 (lg5)^2+lg2*lg50 =(lg5)^2+lg(10/5)*lg(10*5) =(lg5)^2+(lg10-lg5)*(lg10+lg5) =(lg5)^2+(1-lg5)(1+lg5) =(lg5)^2+1-(lg5)^2 =1 。

真数成等比,对数成等差 所以a1*a10=32

计算器算 log2(1000+1) = 9.9672262588359935240381450182143 近似计算 log2(1000 + 1) = log2[1024 - 23] = log2[1024] + log2[1 - 23/1024] ~= 10 - 23/1024*(1/ln2) = 10 - 23/[1024ln2] = 10 - 0.032404283144966951532498308264691 = 9.967...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fyqt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com