fyqt.net
当前位置:首页 >> js函数给全局变量赋值 >>

js函数给全局变量赋值

var a=0;//全局 function a(){ var b=5;//局部 a=b;//赋值 } alert(a);//此时a为5

你的意思是把局部变量的值赋给全局变量吧 我举个例子吧: var liuyin="aaa"; function MicroNet_OnSubmit(flvFile) { liuyin= flvFile; } function MicroNet_OnSubmit1() { alert(liuyin); } 上面的代码放在htm文件里,先点击按钮1再点击按钮2,...

JScript code var obj; function setValue(val){ obj=val; } function getValue(){ return obj; } setValue("123"); alert(getValue()); 变量分为局部与全局,局部变量又可称之为内部变量。由某对象或某个函数所创建的变量通常都是局部变量,只...

var arr=new Array();var aa,bb,cc;function xxx(){arr[ 1 ] = 1;arr[ 2 ] = 2;arr[ 3 ] = 3;return (arr);};xxx();//买了一个豆浆机,不炸豆浆,哪有豆浆喝aa = arr[ 1 ];bb = arr[ 2 ];cc = arr[ 3 ];document.write(aa+bb+cc);

yugi var a = null; function setA (b) { a = document.getElementById (b); } onload = function () { alert (a); setA ("aa"); alert (a); } ddd

在js中定义成全局变量的方式有以下几种:第一种,不对该变量进行var声明,则默认是全局变量,不过不推荐,容易出错。第二种,通过window.变量名方式进行申明,这种方式没有位置限制。 如 function fa(){ a='2';//这里a就是全局变量 window.k=2;/...

var name; function test(obj) { name = obj; document.getElementById('show').value=name; }

function f() { window.test = 'abc';}f();console.log(test);//abc

首先吧,你得知道什么是全局变量: javascript的变量作用域是根据方法块儿来限定的,方法块儿内声明的变量叫局部变量,方法块儿外声明的变量叫全局变量。 有三种方式声明全局变量: 方法1,在方法块儿外拿var声明: var a=1; function(){ //我是...

可以。2种问题 下边直接上代码. 1.// 全局变量和局部变量的变量名相同 输出结果依次为: 第一次输出 第二次输出 2.//第二种情况只有全局变量 第一次输出: 第二次输出:

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fyqt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com