fyqt.net
当前位置:首页 >> 1 Cos50 tAn10 >>

1 Cos50 tAn10

=1/cos50°+sin10°/cos10° =1/sin40°+cos80°/sin80° =2cos40°/(2sin40°cos40°)+cos80°/sin80° =(2cos40°+cos80°)/sin80° =【2cos(10°+30°)+cos80°】/sin80° =(2cos10°cos30°-2sin10sin30°+cos80°)/sin80° =(2cos30°cos10°-sin10°+cos80°)/sin...

原式=(cos10°+√3sin10°)/cos 50° =2sin(10°+30°)/cos 50° =2sin40°/cos 50° =2

(cos40°+sin50°(1+√3tan10°))÷(sin70°√(1+cos50°)) =(cos40°+sin50°(1+√3sin10°/cos10°))÷(sin70°√(2(cos25°)^2) =(cos40°+sin50°(cos10°+√3sin10°)/cos10°)÷(√2sin70°cos25°) =(cos40°+2sin50°sin40°/cos10°)÷(√2sin70°cos25...

原式=2sin50°+cos10°+3sin10°cos35°cos40°+sin35°sin40°=2sin50°+2cos50°cos5°=22(22sin50°+22cos50°)cos5°=22sin95°cos5°=22cos5°cos5°=22.

解:sin50°(1+√3 tan10°)-cos20°/cos80°√(1-cos20°) =[sin50°(cos10°+√3 sin10°)/cos10°-cos20°]/√2sin²10° =(1-cos20°)/√2sin²10° =√2

填40° 1+根号3tan10° =1+tan60°tan10° =(tan60°-tan10°)/tan(60°-10°) =(tan60°-tan10°)/tan50° =(sin60°/cos60°-sin10°/cos10°)/tan50° =(sin60°cos10°-cos60°sin10°)/tan50°cos60°cos10° =sin50°/cos60°cos10°tan50° =cos50°/cos60°cos10° 故c...

原式=2sin50°+cos10°+√3sin10°/cos35°cos40°+sin(90-50)°sin(90-55)° =2sin50°+2(cos60°cos10°+sin60°sin10°)/cos(40-35)° =2sin50°+2cos50°/cos5° =2√2(cos45°cos50°+sin45°sin50°)/cos5° =2√2cos(50-45)°/cos5° =2√2

因为 tan50°=tan(60°-10°) =(tan60°-tan10°)/(1+√3tan10°) sin50*(1+tan60*tan10) =cos50°*(tan60°-tan10°)*(1+√3*tan10)/(1+√3tan10°) =cos50°(tan60°-tan10°) =cos50°(sin60°/cos60°-sin10°/cos10°) =cos50° (sin60°cos10°-sin10°cos60°)/(cos...

1+√3tan10 =1+√3sin10/cos10 =(cos10+√3sin10)/cos10 =2sin(10+30)/cos10 =2sin40/cos10 sin50(1+√3tan10) =(2sin40sin50)/cos10 =[cos(50-40)-cos(50+40)]/cos10 =cos10/cos10 =1

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fyqt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com