fyqt.net
当前位置:首页 >> 1 Cos50 tAn10 >>

1 Cos50 tAn10

原式=(cos10°+√3sin10°)/cos 50° =2sin(10°+30°)/cos 50° =2sin40°/cos 50° =2

(sin80°/cos50°)(1+√3tan10°) =(cos10°/cos50°)(1+√3*sin10°/cos10°) =(cos10°+√3*sin10°)/cos50° =2[(1/2)cos10°+(√3/2)*sin10°]/cos50° =2(cos60°*cos10°+sin60°*sin10°)/cos50° =2cos(60°-10°)/cos50° =2

(cos40°+sin50°(1+√3tan10°))÷(sin70°√(1+cos50°)) =(cos40°+sin50°(1+√3sin10°/cos10°))÷(sin70°√(2(cos25°)^2) =(cos40°+sin50°(cos10°+√3sin10°)/cos10°)÷(√2sin70°cos25°) =(cos40°+2sin50°sin40°/cos10°)÷(√2sin70°cos25...

原式=2sin50°+cos10°?cos10°+3sin10°cos10°2cos5°=2sin50°+2sin40°2cos5°=22sin(50°+45°)2cos5°=22cos5°2cos5°=2.故答案为:2.

因为 tan50°=tan(60°-10°) =(tan60°-tan10°)/(1+√3tan10°) sin50*(1+tan60*tan10) =cos50°*(tan60°-tan10°)*(1+√3*tan10)/(1+√3tan10°) =cos50°(tan60°-tan10°) =cos50°(sin60°/cos60°-sin10°/cos10°) =cos50° (sin60°cos10°-sin10°cos60°)/(cos...

求值:sin50度(1+根号3倍tan10度) =sin50(1+tan60tan10) =sin50(tan60-tan10)/tan(60-10) =cos50(tan60-tan10) =cos50(sin60cos10-sin10cos60)/cos60cos10 =cos50sin50/cos60cos10 =cos10/(2*1/2*cos10) =cos10/cos10 =1

解:sin50°(1+√3 tan10°)-cos20°/cos80°√(1-cos20°) =[sin50°(cos10°+√3 sin10°)/cos10°-cos20°]/√2sin²10° =(1-cos20°)/√2sin²10° =√2

sec50°+tan10°=1cos50°+sin10°cos10°=2sin50°2sin50°cos50°+sin10°cos10°=2sin50°sin100°+sin10°cos10°=2sin50°cos10°+sin10°cos10°=2sin50°+sin10°cos10°=sin50°+(sin50°+sin10°)cos10°=sin50°+cos20°cos10°=cos40°+cos20°cos10°=2cos30°cos10°...

=sin50°(1+sin60°sin10°/cos60°cos10°) =sin50°(cos60°cos10°+sin60°sin10°)/cos60°cos10° =sin50°(cos(60°-10°)/cos60°cos10° =sin50°cos50°/(1/2cos10°) =2sin50°cos50°/cos10° =sin100°/cos10° =cos10°/cos10° =1

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fyqt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com