fyqt.net
当前位置:首页 >> (log2 6)×(log3 6)%(log2 3+log3 2)= >>

(log2 6)×(log3 6)%(log2 3+log3 2)=

设所有等式的值为t 所以a=2^(t-2) b=3^(t-3) a+b=6^t 所以1/a+1/b=(a+b)/ab=6^t/[2^(t-2)*3^(t-3)]=6^t/[(2^t)/4*(3^t)/27]=108

log2与log3的等差中项: (log2+log3)/2 =(log6)/2 =log6^(1/2) =log√6

log2(3)-log4(6) = log2(3)-log2^2((√6)^2) = log2(3)-log2(√6) = log2(3/√6) = log2(√3/√2) = log2(√3)-log2(√2) = 1/2log2(3) - 1/2 如果题目是【log2(3)-log4(36)】 log2(3)-log4(36) = log2(3)-log2^2((6)^2) = log2(3)-log2(6) = log2(3/6)...

log2(108)

对 log(a) (M·N)=log(a) M+log(a) N

如图

loga(b)*logb(c)=loga(c); loga(b)*logb(c)*logc(d)=loga(d). log2(3)*log3(4)*log4(5)*log5(6)*log6(7)*log7(8)=log2(8)=3,所以3=loga(b),所以b=a^3

log4(15)+log5(4) =log4(3)+log4(5)+log5(4) ≥log4(3)+2√[log4(5)*log5(4)] =log4(3)+2, log2(3)+log3(8)+log4(3) =3/2log2(3)+3log3(2) ≥2√[3/2log2(3)*3log3(20)] =3√2, ∴原式≥3√2+2>6。

(log3 2+log9 2)*(log4 3+log8 3) =(lg2/lg3+lg2/lg9)*(lg3/lg4+lg3/lg8) =(lg2/lg3+lg2/2lg3)*(lg3/2lg2+lg3/3lg2 =3/2*lg2/lg3*5/6*lg3/lg2 =3/2*5/6=5/4

换底公式:loga b=(logc b)/(logc a) 所以log2 36=(log6 36)/(log6 2) log3 36=(log6 36)/(log6 3)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fyqt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com